diagram

Inovacija

Inovacija je psihologijska tema te osnovni preduvjet za kontinuirano povećanje uspješnosti.

 

Zato mi kažemo da:

 

Inovacija proizlazi iz zajedničkog djelovanja ljudi

Inovaciji su potrebne i faze usporavanja

Inovacija treba nove spoznaje

Inovacija zahtijeva kreativni napor

Proces inovacije i spoznaja o novim otkrićima mogu se oblikovati

 

Ovu uslugu nudimo u suradnji s Nowhere (www.now-here.com)